Friday, January 12

Im sireli enkerner! Bolorid nor tarin shnorhavor.......Lav exeq erexeq jan

3 comments:

Arevik said...

Lil jan ! Qo Nor Tarin el shnorhavorI Mi qani or cheji mtel Blog u mianqamic senc lav fotoner! Lil jan agchikd hrashq a ,shat,shat sirun a. Urax em vor karogacaq bolorov nshel Nor Tarin.Manen shat a mecacel.

Peto said...

Lil jan dzeronts im koxmits kbareves...Ani-in el

varo said...

shnorhavor nor tari