Monday, March 3

Hakob !!!

Hakob du lav es tema poxum, mi ban patmi eli ...

3 comments:

Hakob (K) said...

Արեգ ջան, իսկապես ծանր ա խոսել եվ դիտել Երեվանում կատարվող իրադարձությունները.
Այս քանի օրը շատ վատ ապրումների մեջ եմ նաեվ ես...

Ինչևէ ...
Արեգի խնդրանքով, նոր թեմա. եկեք ուշադրություններս դարձնենք մեզ շրջապատող ԳԵՂԵՑԻԿ աշխարհի վրա: Այո, գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը:

Hakob (K) said...

Հայաստանում լռեցնում են բոլոր անկախ լրատվամիջոցները...
Փորձեք այս սայթը եթե փնտրում եք ալտերնատիվ լրատվություն:

Hakob (K) said...

Սեղմեք Ctrl+N նորմալ կարդալու համար: