Tuesday, July 13

Armenian license plate in California

2 comments:

Hakob (K) said...

Yes el mi qani cncox plate tesel em Glendale-um. Hima mits chi galis. Mi hatn em hishum, grac er "MI KENI"

Hakob (K) said...

Ես գիտեմ ոնց ակտիվացնել Բլոգը.
Դրեք ձեր թազա նկարներից, ինչ եք անում, որտեղ եք անցկացնում ձեր ամառային արձակուրդները...