Tuesday, May 30

Noriz mer bari Hrante


Kenaznerd anush

1 comment:

Lilit said...

Es eli mer tann enq kam 2003 kam 2002 tivna. Hakobi koxqine ira kinn e ` Karan , isk Karaji koxqine Alikn e `Areviki amusine